Hệ thống xử lý ảnh công nghiệp I2P

I2P là hệ thống tích hợp phần cứng và phần mềm điều khiển giúp kiểm tra ngoại quan, phát hiện lỗi, phân loại sản phẩm tự động bằng công nghệ xử lý ảnh công nghiệp.

Xác định vị trí sản phẩm

Hệ thống chụp ảnh và xác địch tọa độ của vật thể từ đó nhận dạng được vị trí của nó để xử lý tiếp theo

Kiểm tra hình ảnh

Logo, hình được in trên sản phẩm, màu sắc, bề ngoài, hình dáng sản phẩm (bị móp méo, hở nắp đậy, bo mạch thiếu linh kiện…)

Kiểm tra, đo kích thước

Đo kích thước chính xác của sản phẩm cũng như đảm bảo dung sai trong vùng cho phép

Nhận diện ký tự quang học

Dùng để đọc các ký tự được in hay khắc trên bề mặt sản phẩm

Ứng dụng

I2P trong sản xuất công nghiệp

Nhận diện kiểm tra ngoại dạng sản phẩm

Kiểm tra ngoại dạng sản phẩm dùng Camera có thể thay thế được hầu hết các công việc mà công nhân đang thực hiện bằng thị giác

Nhận diện kiểm tra màu sắc sản phẩm

Phát hiện các màu sắc bất thường như vệt, đốm trong sản xuất giấy/vải giúp loại bỏ các dị vật trên sản phẩm đầu ra

Kiểm tra ký tự quang học OCV

Kiểm tra kí tự quang học được ứng dụng trong việc xác minh các kí tự như ngày tháng, mã sản phẩm… được in trên bao bì

Kiểm tra mã vạch 1D, 2D và mã QR

Cũng giống như kí tự quang học, mã vạch cũng cần được kiểm tra để đánh giá chất lượng in trên bề mặt bao bì sản phẩm