Chuyển đổi số là gì?

“Chuyển đổi số là việc tư duy lại cách thức các tổ chức tập hợp mọi người, dữ liệu và quy trình để tạo ra những giá trị mới”, theo Microsoft.

Sự khác nhau giữa CNTT và Chuyển đổi số? Xem chi tiết

Vì sao cần chuyển đổi số?

Tăng hiệu quả doanh nghiệp

Chủ động trong việc theo dõi các báo cáo, đánh giá hoạt động của doanh nghiệp, hiệu suất làm việc của nhân viên.

Nâng cao năng suất làm việc

Giảm thiểu được những công việc thủ công, tốn nhiều thời gian. Tập trung nhiều hơn vào chuyên môn để tăng hiệu suất.

Nâng cao chất lượng sản phẩm

Việc tăng năng suất lao động giúp doanh nghiệp có nhiều thời gian để cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Tăng doanh thu

Kết quả của việc giảm thiểu chi phí vận hành, tự động hóa quy trình... là sẽ tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

Khang Thị Group

Dịch vụ chuyển đổi số

1. Khảo sát thực tế

Khảo sát thực tế quy trình hoạt động, thu thập các yêu cầu và ghi nhận các tồn đọng trong quy trình vận hành sản xuất.

2. Phân tích đánh giá

Dựa trên hiện trạng thực tế, phân tích yêu cầu và tư vấn giải pháp cho các vấn đề cần được xử lý.

3. Đề xuất giải pháp

Đưa ra giải pháp công nghệ tổng thể đồng bộ về dữ liệu, quy trình và nhân sự.

4. Ứng dụng và đánh giá

Xây dựng, triển khai giải pháp tổng thể. Ứng dụng và đánh giá kết quả đem lại.